E-shop

Anketa

Ako často navštevujete našu stránku?

»dnes som klikol prvý krát (39%)
39%

»jeden krát za mesiac (22%)
22%

»týždenne (22%)
22%

»denne (17%)
17%

Aké informácie Vám na tejto stránke chýbajú?

»Iné (napíšte nám aké) (27%)
27%

»Kvety izbové (21%)
21%

»Kvety rezané (18%)
18%

»Kvety záhradné (18%)
18%

»Fórum / diskuzia (15%)
15%

Ste spokojní s celkovou kvetinovou výsadbou nášho mesta počas celého roka?

»áno - je to výborné (34%)
34%

»áno - je to priemerné (22%)
22%

»nie - je to slabé (22%)
22%

»nie - je to veľmi slabé (21%)
21%

Vyhovujú vám otváracie hodiny?

»Áno (49%)
49%

»Nie (napíšte dôvod) (27%)
27%

»Chcelo by to zmenu (napíšte akú) (24%)
24%


Trh práce a euro

Trh práce. Pracovné inzeráty: Čo sa skrýva za cudzími názvami?

Honosný titul nemusí ešte znamenať pozíciu s vysokým príjmom.
V názvoch pracovných pozícií, najmä v medzinárodných firmách, slovenčinu vytláča anglický jazyk. V inzerátoch sa tak stretávame s pojmami ako executive assistent alebo key account manager a nie vždy musí byť úplne jasné, čo znamenajú.
Prinášame preto niekoľko rád, ako sa v cudzích názvoch orientovať.

S týmito profesiami sa v inzerátoch stretnete najčastejšie:

  • Disponent výroby = zvyčajne ide o nákupcu
  • Customer service representative = zákaznícky servis, teda práca v kancelárii pri počítači a telefóne
  • Senior developer = väčšinou ide o zákaznícky servis v technických otázkach
  • Chief of ... = vedúci, ktorý môže viesť malé oddelenie s jedným podriadeným, ale aj obrovskú pobočku supermarketu
  • Key account manager = šéfuje obchodníkom, alebo sa stará o najlepších klientov, má na starosti kľúčových zákazníkov
  • Senior manager = skúsený manažér ( má niekoľkoročné skúsenosti v danej oblasti), ktorý stojí na vyššom stupni firemnej štruktúry
  • Specialist = špecialista, ktorý pracuje samostatne, ale nikoho neriadi
  • Executive assistent = výkonná pomocná sila
  • Sales representative = obchodný zástupca
  • Head executive officer = generálny riaditeľ

Súčasné trendy inzerátov hovoria jasne. Čím viac angličtiny, tým lepšie. Zamestnávatelia si ale neuvedomujú, že anglický názov môže byť riadne mätujúci. Často ide o spojenie slov, ktoré si významom navzájom odporujú. Niekedy zase preklad nezodpovedá požiadavkám na hľadanú pozíciu.
Podľa odborníkov na trh práce existujú aj príznačné slovenské názvy, ktoré bez väčších problémov dokážu názov pozície vystihnúť. "Poangličtenie" pozícií súvisí podľa nich s globalizáciou a s tým, že nadnárodné spoločnosti potrebujú mať jednotné označenie pozícií vo všetkých krajinách.
Každá pracovná ponuka prejde kontrolou pred tým, ako sa uverejní. V prípade, že je názov pozície v cudzom jazyku, kontroluje sa, či zodpovedá pracovnej náplní. Cieľom je zabezpečiť zrozumiteľnosť ponuky. Niekedy tento názov znie tak zvučne, že si pod tým mnohí predstavia plat minimálne 2 000,00€, čo však v konečnom dôsledku nemusí byť pravda ani z polovice.
Ak teda inzerátu nerozumiete a chcete sa dozvedieť viac, odporúčame vám, aby ste sa potenciálneho zamestnávateľa najskôr spýtali, aká je pracovná náplň a čo od vás očakáva.

Ako správne skloňovať slovo euro?

Vplyvom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v máji 2004 sa v slovenskom jazyku začalo čoraz frekventovanejšie používať slovo euro, ktoré označuje názov jednotného platidla v členských štátoch.

Toto slovo už bolo kodifikované do slovenčiny, čo znamená, že by sa malo skloňovať. A keďže ide o podstatné meno stredného rodu zakončené na samohlásku "o", skloňujeme ho podľa vzoru mesto. Slovo euro je všeobecné podstatné meno (čiže nie vlastné) a preto ho píšeme s malým "e" na začiatku; v niektorých jazykoch sa však píše s veľkým začiatočným "e". Pri bežnej komunikácii, ako aj pri formálnom styku by sme mali rozlišovať medzi nasledovnými tvarmi:

euro - názov meny: všeobecné podstatné meno stredného rodu skloňované podľa vzoru mesto; píšeme ho s malým "e" na začiatku, pričom v iných jazykoch sa môžeme stretnúť aj s tvarom Euro, ktoré má na začiatku "e" veľké.
Eur - skratka názvu meny: píše sa s veľkým "e" na začiatku, ostatné písmená sa píšu malé; tento zápis je ekvivalentný pre Sk
EUR - kód platidla vytvorený z prvých troch písmen názvu podľa normy ISO 4217; vždy sa píše veľkými písmenami; tento tvar je ekvivalentný pre zápis SKK
Z vyššie uvedeného vyplýva, že či už napíšeme 10 eur, 10 Eur alebo 10 EUR, nič nepokazíme, pretože tieto tvary sú v súlade s pravidlami slovenského pravopisu a už spomenutou normou.

Ako ale ohýbať slovo euro tak, aby sme nepochýbili, si ukážeme v nasledujúcej tabuľke:

euro..................................................................................................koruna
................................................singulár plurál.....................................singulár plurál
nominatív (kto, čo)......................euro eurá...........................................koruna koruny
genitív (koho, čoho)....................eura eur.............................................koruny korún
datív (komu, čomu).....................euru eurám........................................korune korunám
akuzatív (koho, čo).....................euro eurá...........................................korunu koruny
lokál (o kom, o čom)...................eure eurách.......................................korune korunách
inštrumentál (s kým, s čím).........eurom eurami....................................korunou korunami

Vychádzajúc z predchádzajúcej tabuľky si môžeme uviesť zopár príkladov, ako správne používať (skloňovať) slovo euro v bežnej reči v porovnaní so slovom koruna:

................................................euro.................................................koruna
.................................................jedno euro.........................................jedna koruna
.................................................dve eurá............................................dve koruny
.................................................päť eur..............................................päť korún
.................................................sto eur..............................................sto korún

Odpoveď na prvotnú otázku, či slovo euro skloňovať, je kladná. Čiže áno, slovo euro sa v slovenčine skloňuje. Ak teda vyslovíme trinásť euro, pochybíme. Korektný je tvar trinásť eur.

Na záver ešte doplním informáciu, že znak eura € sa na počítači píše súčasným stlačením kláves CTRL, ALT a písmena E.